Gyakori kérdések

Vissza a kezelések listájához /

Fogászati 3D CT felvétel

Mi az előnye a CBCT-nek a hagyományos kétdimenziós panorámafelvétellel szemben?

A hagyományos panorámafelvétel a kép különböző területein eltérő mértékben torzít, és a torzítás mértéke gyártmánytól függően változik. Ezenkívül a felvételkészítés során minden anatómiai képlet, ami a detektor és a sugárforrás között található, rávetül a képre, így egyes anatómiai részletek vagy nem láthatóak, vagy kontúrálatlanok, elmosódottak. A rávetülések jelentősen nehezítik a felvételek kiértékelését.

Ez az egyedülállóan új képalkotási eljárás lehetővé teszi, hogy a vizsgálandó területről 1:1 méretarányos, rávetülés nélküli, több irányból megjeleníthető 3 dimenziós kép készüljön. Ezenkívül nemcsak a csont mennyisége, hanem a csont mínősége is vizsgálható a felvételeken.

Miért jobb a CBCT a medical CT-nél?

A CBCT használata során a pácienst a hagyományos medical CT-vel szemben minimális sugárterhelés éri! (A hagyományos medical CT berendezéssel a test különböző területei, mint például gerincoszlop, koponya, stb. vizsgálhatóak) A CBCT alkalmazásakor a páciens sugárterhelése megegyezik a ma használt hagyományos fogászati képalkotó eljárások sugárterhelésével, amely a medical CT sugárterhelésének 1%-a. A szkennelés CT-vel perceket vesz igénybe, míg CBCT-vel 20-40 másodpercet.

A Cone Beam CT egy speciális digitális röntgenleképezési eljárás, amelyet a fogászat, a szájsebészet és implantológia, orthodontia, a prothetika, parodontológia és dento-maxillo-facialis radiológusok elvárásainak figyelembe vételével az alsó-felső állcsont és a fogak vizsgálatára fejlesztettek ki.

Hogyan készül a CBCT felvétel?

A CBCT készülék számítógépből, röntgensugárforrásból, és egy vele szemben kényszerkapcsolatban lévő detektorból áll. A beállítástól függően 10-40 másodperc alatt végez 360˚-ban körmozgást a páciens feje körül; működése ilyen szempontból hasonlít a panorámakészülékekhez. Összehasonlítva a hagyományos computertomograph készülékkel, (ahol a 360˚-os körbeforgás során a leképezés rétegenként valósul meg) a CBCT kúpalakban szétterülő röntgensugárnyalábbal kétdimenziós képek sorozatát készíti el, és ebből hoz létre háromdimenziós adatbázist. Nem exponál folyamatosan, mint a hagyományos CT-k, hanem csupán adott szögértékeknél, ezért a CBCT csak a CT dózisának töredékével terheli a pácienst, amelynek igen nagy a jelentősége.

A Gendex gxcb-500 készülék által készített felvételekhez nem szükséges sem filmet, filmtartót, sem ráharaptatót betenni a páciens szájába. A készülék hasonlóan néz ki a hagyományos panorámaröntgen berendezéshez, de annál jóval kényelmesebb, mivel a páciens ülhet, és azzal ellentétben nem veszi körül egy zárt gyűrű, amely bezártságérzetet okozhat.