Fogpótlások

PROCERA korona és híd /

Kerámiabetét (inlay)

Az inlay, más szóval betét egyfajta tömés, amely a hiányzó fogszövetet pótolja, helyreállítva annak anatómiai formáját, funkcióját, illetve a rágóképességet. Abban az esetben célszerű készíteni, mikor fogszuvasodás a fogfelszín két vagy több részére kiterjedt, illetve az eltávolításra kerülő tömés melletti szuvasodás érinti a fog egy vagy két, a szomszédos foggal érintkező felszínét. Abszolút indikált a régi, nagy kiterjedésű amalgámtömés helyettesítésére vagy a csücskök pótlására, illetve fedésre gyökérkezelt fogaknál. Nagy előnyének tekinthető, hogy alkalmazásával a megmaradt fogmennyiség megmenthető, megtartható. Betétet készíthetünk még esztétikai indokkal (a rágófog elszíneződött, a fog struktúrája veleszületetten hibás), ha a fog alakilag nem megfelelő, ill. rágófunkciója nem kielégítő. A betéteket hiányzó fogak úgymond pótlására is használhatjuk. Ebben az esetben a pótfogat a hiányt határoló szomszédos fogakban lévő betétek tartják (ún. inlay-jel elhorgonyzott hidak).

Kerámiák

Többféle anyagból és technológiával készülhet kerámiabetét.

Hagyományos kerámia: Igen esztétikus, szép pótlás, transzparensebb, mint a BelleGlass vagy Gradia, de a fizikai tulajdonságai kedvezőtlenebbek. Sokkal rigidebb, törékenyebb, igen kemény anyag. Sokszor igénybe veszi a fogat. Ha vékony, könnyen elpattan, ezért sok foganyag feláldozásával jár, sokszor ép foganyagéval, hogy megfelelő vastagsága legyen a törés elkerülése érdekében.

Préselt kerámia: Igen kemény, kevésbé törékeny, mint a hagyományos kerámia, de megfelelő vastagság szükséges hozzá. Hátránya még, hogy egy tömbből történik a préselése, tehát nem tudja olyan jól visszaadni a színeltéréseket egy fogon belül.

Galvánaranyra égetett kerámiabetét: az alapját egy vékony galvanizált aranyréteg képezi, mely a technológiából adódóan igen pontos. Erre égetik rá a porcelánréteget, mely a tulajdonképpeni formáját adja a betétnek. Hátránya, hogy az aranyszél kilátszódik a kerámia alól, tehát a betét szélén egy vékony aranyszél látszik, ami biztosítja az igen jó zárását az inlaynek. Másik hátránya is pusztán esztétikai, mivel az arany sárga színe kicsit befolyásolja a betét színét, főképpen azokon a helyeken, ahol vékony rajta a kerámia.

A kerámiabetét felvitelének menete

Az első alkalommal érzéstelenítést követően a fogba, melybe a betét készül, megfelelő alakú előfúrók segítségével a fogorvos kialakítja a betétüreget. Erről a kavitásról és az antagonista fogazatról lenyomat készül, majd az üregbe ideiglenes tömés kerül behelyezésre, így a fog kevésbé érzékeny, míg elkészül az inlay.

A második alkalommal az ideiglenes tömés eltávolítását követően az inlay beragasztásra kerül. Kerámiabetét esetén ez egy ragasztórendszerrel történik, melynek lényege a következő:

  • Az inlay megfelelő kondicionálása a ragasztáshoz
  • A fog előkészítése: 37%os ortofoszforsavval Bondréteg felvitele
  • A duálisan kötő - és fényre kötő - cement segítségével az inlay beragasztása Led-lámpával történő megvilágítással
  • Az inlay érintkezésének ellenőrzése az antagonista fogazattal
  • Az inlay és a fog polírozása
99 500 Ft