Fogpótlások

PROCERA korona és híd /

Kombinált fogpótlás

Fogsor készítése akkor válik szükségessé, amikor a hiányzó fogak pótlása a rendelkezésre álló kevés fog száma miatt nem lehetséges, csak rögzített fogmű segítségével. Ilyen esetekben két lehetőség nyílik a hiány pótlására. Az egyik megoldás az implantáció. Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor készítendő az ún. kombinált fogpótlás.

A kombinált fogpótlás három nagy egységből tevődik össze: a fix részből, a kivehető részből és az elhorgonyzás eszközéből.

Fix részen a maradék fogakat egy egységbe foglaló, azaz sínező, porcelánleplezésű fémkerámia hidak és koronák értendőek. A sínezéssel a maradék fogazat védelme biztosítható.

A kivehető rész anyagát tekintve két nagy csoportra osztható: fém és műanyag. A fémből készült részleges kivehető fogsorok alapanyaga nikkelmentes fémötvözet vagy titánötvözet. Mindkét anyag esetében elmondható, hogy mivel még van a kivehető fogpótlás rögzítésére alkalmas fog az adott állcsontban, így redukálható a kiterjedésük a teljes fogatlan állcsontra készítendő teljes kivehető fogpótláshoz képest. A redukció mértékében van jelentős eltérés. Míg a fémötvözetből készült kivehető részleges fogpótlást vázasítani, azaz nagymértékben lehet redukálni, addig ez a műanyagból készült részleges kivehető fogsornál nem kivitelezhető. A redukció jelentősége a páciens számára a kivehető rész megszokásának idejében mutatkozik. Ezenfelül a nagyobb mértékű redukció az életminőséget kevésbé változtatja meg, mivel a hangképzést és az ízérzékelést is kisebb mértékben befolyásolja, mint a nagyobb kiterjedésű kivehető rész. A kivehető részt étkezéseket követően kell a páciensnek kivenni és a megfelelő eszközökkel megtisztítani, de ezen alkalmakon túl a fogsor szájban tartandó.

Az elhorgonyzás eszközén azt az összekötő részt értjük, amely kapcsolatot biztosít a fix rész, azaz a híd vagy korona és a kivehető rész között. Ez az összeköttetés megvalósítható fogtechnikus által öntött vagy gyárilag előállított kapcsokkal vagy úgynevezett rejtett eszközökkel. A rejtett elhorgonyzási eszközök amellett, hogy kiváló esztétikai hatást nyújtanak, stabil rögzítést is biztosítanak a meglévő fogazathoz.

Azokban az esetekben, ahol 3 vagy annál több fog van a kezelendő állcsontban, és ezen fogak elhelyezkedése lehetővé teszi a híd-sín elkészítését, ott úgynevezett csúsztató vagy nyomógombos rendszerű elhorgonyzási eszköz alkalmazandó.

Abban az esetben, mikor vagy a fogak elhelyezkedése vagy a meglévő fogak száma - 3 vagy annál kevesebb - nem teszi lehetővé az imént említett rejtett elhorgonyzási eszköz alkalmazását, ott úgynevezett teleszkóp alkalmazandó.

A rejtett elhorgonyzási eszközök esetében a meglévő fogakat mindig le kell csiszolni, és az esetek döntő többségében gyökérkezelni is kell.

Kezelési terv alapján