Csapatunk

Dr. Orbán Kristóf PhD

parodontológus szakorvos
Az egészség érték, megőrzése mindennapos feladat
Dr orbán kristóf

Fogorvos édesanyám és fogorvos nagyszüleim révén már gyerekkoromtól kezdve lenyűgözött az orvosi rendelők világa, ezért nem volt kérdés számomra, hogy én is folytatni fogom a családi hagyományt.

A Semmelweis Egyetemen eltöltött évek alatt kezdtem megismerkedni a parodontológiával, mely szakterület a fogak rögzítő rendszerének betegségeivel foglalkozik, valamint közeli kapcsolatban áll az elveszített fogak pótlását célzó implantológiával.

Erasmus ösztöndíjjal eltöltött olaszországi félévem során döntöttem el véglegesen, hogy a parodontológiát választom szakterületemnek, ezért 2013-ban, diplomám átvétele után a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján kezdtem meg rezidens képzésemet. Parodontológus-rezidensként számos hazai és nemzetközi konferencián vettem részt, néhányszor előadóként is, melynek hatására szakvizsgámat követően megkezdtem a PhD. képzést Dr. Molnár Bálint adjunktus úr témavezetésével. Kutatási területem a különböző sebészi technikákkal végzett csontpótló beavatkozások, valamint a digitális tervezést követő navigált implantáció. Doktori disszertációmat 2022-ben sikeresen megvédtem. A jelenleg is folyamatban lévő kutatásaimat a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján végzem, mint egyetemi tanársegéd, valamint részt veszek az egyetemen folyó angol és magyar nyelvű graduális és posztgraduális képzésben.

Magyarországon sajnos népbetegségnek számít a fogak elvesztésével járó fogágybetegség, melyről sokan tévesen azt gondolják, hogy az életkorral jár, és gyógyíthatatlan folyamat. Pedig fontos leszögezni, hogy a fogágybetegséget meg lehet állítani, ezért elsődleges feladatom a fogak megtartását célzó sebészi parodontális beavatkozások elvégzése, valamint a fogeltávolítást követően kialakuló csonthiányok helyreállítása, a hiányzó fogazat implantátumokkal történő helyreállítása. Ezen túlmenően szakterületem részét képezik a mukogingivális esztétikai beavatkozások, például a visszahúzódott fogíny, vagyis az ínyrecessziók sebészi helyreállítása, ami gyakran a fogszabályozó kezelés után vagy nem megfelelő fogkefehasználat következtében alakul ki.

Az Uniklinik csapatának tagjaként úgy vélem, nálunk minden lehetőség adott a páciensek komplex, teljes körű ellátására, ahol az egyes specialisták csapatban dolgozva, saját szaktudásukat egyesítve végzik gyógyító tevékenységüket.

Szakterületem: parodontológia, implantológia, fogágybetegség kezelése, ínyrecessziós műtétek, kürettálás, csontpólás

Kezelések

Rendelési időpontok

Hétfő
-
Kedd
14:00-20:00
Szerda
7:30-13:30
Csütörtök
7:30-20:00
Péntek
-
Szombat
változó