Csapatunk

Dr.Dr. Sass Tamás PhD

dentoalveolaris- és arc-állcsont szájsebész szakorvos, fog- és szájbetegségek szakorvosa, általános orvos
Nincs megoldhatatlan fogászati probléma
Dr.dr Sass Tamás

2002-ben szereztem meg diplomámat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Az egyetem elvégzése után 2002-04 között a Központi Stomatológiai Intézetben dolgoztam, mint rezidens. 2004 októberében tettem szakvizsgát és a fog- és szájbetegségek szakorvosa lettem. 2004-06 között a Szent Rókus Kórház Arc- Állcsont és Szájsebészeti Osztályán dolgoztam. 2007-től 2022-ig a Kecskeméti Megyei Kórház Arc- Állcsont és Szájsebészeti Osztályán voltam alkalmazásban. 2007 januárjában újabb szakvizsgát tettem kiválóan megfelelt eredménnyel és a dentoalveolaris szájsebészet szakorvosa lettem. 2004 novemberétől vagyok tagja a Uniklinik Fogászati Központ orvos csapatának, ahol kiváló technikai háttér mellett gyakorolhatom a szakmámat, valamint 2023 tavaszától az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház Arc-Állcsont és Szájsebészeti Osztályának vagyok osztályvezető főorvosa.

2012-ben szereztem meg második diplomámat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2015-ben tettem újabb szakvizsgát és az arc-állcsont sebészet szakorvosa lettem. 2016-ban a Kecskemét Megyei Kórház Arc-állcsont és szájsebészeti osztályán főorvosi kinevezésben részesültem.

Az arc-állcsont és szájsebészeti teljes szakmai területét aktívan művelem, amibe beletartozik a traumatológiai ellátás, a csontpótlások különböző módszerei, implantológia, fejlődési rendellenességek korrekciós műtétei, dysgnath műtétek, onkológiai arc helyreállító műtétek, esztétikai arc műtétek. Fontos számomra a folyamatosan bővülő ismeretek naprakész elsajátítása és ezek alkalmazása a mindennapi gyakorlatban.

Tagja vagyok a Magyar Orvosi Kamarának és a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaságnak. Angol nyelven felsőfokon beszélek.

Szakterületem: traumatológiai ellátás, csontpótlások, implantológia, fejlődési rendellenességek korrekciós műtétei, dysgnath műtétek, onkológiai arc helyreállító műtétek, esztétikai arc műtétek