Csapatunk

Dr. Nagy Ádám

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa
„Nem fogakat kezelek, hanem embereket”
Dr. Nagy Ádám

Nagy Ádámnak hívnak, 1992. 07. 10.-én születtem, Budapesten. 2005-ben felvételt nyertem az Árpád Gimnázium matematika tagozatára. A gimnáziumi évek alatt fogalmazódott meg bennem, hogy fogorvos szeretnék lenni. Több tényező vezetett ehhez az elhatározáshoz. Édesanyám ekkor kezdett el fogászati asszisztensként dolgozni, rajta keresztül közelebb kerültem a szakmához, illetve édesanyám keresztapja fogorvos, aki szintén támogatott a pályaválasztási elhatározásomban. Ezen kívül kimondottan érdekeltek a természettudományi tárgyak is. 2011-ben az érettségi vizsgán a kötelező tárgyak mellett biológiából emelt szinten, kémiából pedig közép szinten tettem le a vizsgát, mindkettőt jeles eredménnyel. Szintén a gimnáziumi évek alatt angol és spanyol nyelvekből tettem le középszintű nyelvvizsgát.
2011-ben felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karára. Másodévben TDK munkába kezdtem a Konzerváló Fogászati Klinikán, Dr. Vág János Ph.D, egyetemi docens szárnyai alatt. A munkacsoportban végzett kutatásból készült előadás a TDK konferencián I. helyezésben részesült 2014-ben. A pályamunka 2015-ben is bemutatásra került az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Egyetemi tanulmányaim mellett lehetőségem volt rendszeresen látogatni az Ars Medica Lézerklinika fogászatát, ahol édesanyám asszisztensként dolgozott. A fogászaton eltöltött délutánok alkalmával Dr. Stelly Katalin fogorvos rendelésébe volt betekintésem, a rendelési időn túl pedig extrahált fogakon gyakorolhattam a töméskészítés és gyökértömés készítés lépéseit.
A 2014/2015-ös tanév őszi szemeszterében az Orális Diagnosztika Tanszék Dento-alveoláris Sebészeti Osztályán Klinikai Tehetséggondozó Programban vettem részt.
A 2014/2015-ös tanév tavaszi szemeszterét lehetőségem volt külföldön eltölteni Erasmus program keretein belül. A befogadó intézmény a Łódźi Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi kara volt, ahol elmélyíthettem szakmai angoltudásom és elsajátíthattam különböző, az itthonitól eltérő gyakorlati technikákat és módszereket.
Szakdolgozatomat a Konzerváló Fogászati Klinikán írtam, A biszfoszfonátok fogászati vonatkozásai címmel, melyet lehetőségem volt nyilvánosan megvédeni.
Tanulmányi, tudományos és közéleti munkám, illetve elért eredmények elismeréseként 2014-ben és 2015-ben is Köztársasági Ösztöndíjat adományozott részemre az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016-ban pedig Máthé Gyula emlékdíjban részesültem.
Diplomámat summa cum laude minősítéssel szereztem meg 2016 nyarán. 2016. 09. 01.-től 2019 tavaszáig főállásban a Konzerváló Fogászati Klinikán dolgoztam, mint államilag finanszírozott rezidens. Az önálló munkavégzésen túl fogorvostanhallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában is részt vettem magyar és angol nyelven. A szakképzésem alatt számos hazai és külföldi továbbképzési tanfolyamon szereztem elméleti és gyakorlati tudást, főleg a konzerváló fogászat specifikus területein.

Jövőbeli terveim közül legfontosabbnak tartom, hogy a posztgraduális képzés során sikeres szakvizsgát tegyek Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakirányban.
Munkahelyemen maximálisan törekszem a szakmailag magas szintű betegellátás mellett a jó hangulat és az orvos-beteg bizalmi kapcsolat kialakítására. Magamat fiatalos, energikus, motivált és rugalmas, ugyanakkor megbízható munkaerőnek tartom.

Szakterületem: esztétikus tömések, esztétikai fogászat, esztétikus koronák, fémmentes fogpótlás, cirkónium korona, kerámia korona, préskerámia héj

Dr. Nagy Ádám interjúja

Miért pont fogorvos lett Önből? Mi volt a fő motiváció?

Kiskoromban borzasztóan szabálytalanul álltak a fogaim. Akkor ez még nem is zavart igazán, viszont egy sikeres fogszabályzó kezelés után megdöbbenten néztem a tükörbe. Akkor értettem meg, hogy mennyire fontos egy esztétikus mosoly az emberek életében. Ez a felismerés éppen a pályaválasztási időszakra esett, úgyhogy megszületett bennem az elhatározás, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, ragyogó mosolyt szeretnék ajándékozni az embereknek. Ezenkívül van még egy fogorvos és egy fogászati asszisztens is a családban, akik szintén támogatták a pályaválasztásomat.

Jellemzően milyen típusú kezeléseket, műtéteket végez?
A konzerváló fogászat és fogpótlástan a szakterületem. Direkt és indirekt koronarestaurációk: ide tartoznak a tömések, betétek, héjak, koronák. A rögzített és kivehető pótlásokat, implantációs protetikát is emlÍthetem. Ezeken kÍvül gyökérkezeléssel is foglalkozom.

Ön szerint milyen tulajdonságok jellemzik a jó fogorvost?

Precizitás: a fogászat egy operatív szakma. Szakmai felkészültségemmel és a lehető legjobb minőségű eszközök és anyagok felhasználásával igyekszem a legprecízebb beavatkozások elvégzésére a legapróbb tömésektől kezdve a legkomplikáltabb fogpótlásokig.

Fájdalommentesség: ma már minden anyag és eszköz rendelkezésünkre áll, hogy a fogászati székben ülő pácienst a lehető legkevesebb kellemetlenség érje a kezelések során.
Empátia: hiába vagyunk szakmailag magasan képzettek és végzünk tökéletes munkát, ha nem tudunk „ráhangolódni” a páciensünkre, és egy picit az ő fejével gondolkodni. Képesnek kell lennünk az esetleges félelmek az eloszlatására, illetve a panaszok és igények feltérképezésére, amelyek feltétlenül szükségesek bármely sikeres fogászati beavatkozáshoz.

Melyik fogászati terület specialistáival szokott együttműködnie a kezelések során?

Gyakorlatilag minden területtel. Manapság elengedhetetlen, hogy a fogászati szakterületek specialistái együttműködjenek egy integrált kezelési terv alapján..

Mi jelent sikerélményt a munkájában?

Egyértelműen a páciens elégedettségét tartom munkám legnagyobb elismerésének. Amikor a páciensem széles mosollyal távozik egy kezelésről, akkor azt érzem, hogy ma megérte felkelnem, és eszembe jut, hogy pont ezért lettem fogorvos.

Fel tudna idézni egy emlékezetes kezelést?

Amire talán a legbüszkébb vagyok, az egy fiatal lány esete. Több hónapon át tartó sorozatos gyökérkezelés és előkészítő munka után végre elkészült egy nagy kiterjedésű ideiglenes híd. Amikor tükörbe nézett, akkor láttam rajta a megdöbbenést, hogy már nem a kusza és hiányos fogsorú lány tekint vissza, hanem egy magabiztos és szép mosolyú fiatal hölgy. A páciensem szemei könnybe lábadtak – megható pillanat volt számomra.

Mire kell sokszor felhívnia a figyelmet?

Arról, hogy az elkészült fogászati munkák általában nagyobb tisztítási igénnyel bírnak, mint a természetes fogak. Ha nem fordítanak kellő gondot a megfelelő ápolásra, legyen szó egy tömésről, koronáról vagy más pótlásról, akkor a szuvasodás ismét elindulhat a restaurátumok széli zárásánál.

Milyen speciális szempontok vannak a munkájában?

A 21. században a fogászatban sokkal nagyobb hangsúllyal esik latba az esztétika, mint korábban bármikor. A természetes fogak minél élethűbb leutánzása izgalmas és kihívásokkal teli feladat. Ez az, ami leginkább foglalkoztat, erre szeretnék koncentrálni.