Csapatunk

Dr. Záhonyi Balázs

orvosigazgató, dentoalveolaris szájsebész szakorvos
Az emberek bizalmát ki kell érdemelni
Dr záhonyi balázs

Az Általános iskolai és gimnáziumi éveket követően 1999-ben felvételt nyertem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi szakára, ahol 2004-ben diplomáztam. A Pécs városában eltöltött élményekben gazdag öt esztendő után Budapesten, egy szájsebészeti magánklinikán szakmai körökben elismert tutor oldalán kezdtem meg szájsebészeti szakvizsgára való felkészülésemet. Általa szerettem meg a szájsebészet szépségeit, mind szakmailag, mind emberileg rengeteget tanulva tőle. 2007-ben féléves szájsebészeti fekvőosztályos gyakorlaton voltam a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- és Szájsebészeti osztályán, majd Dentoalveolaris szájsebészeti szakvizsgámat még ezen évben kiválóan megfelelt minősítéssel szereztem meg. Párhuzamosan a szájsebészeti ismertek elsajátításával 2004-től egy parodontális betegségeket kutató tudományos csoportnak lehettem tagja, ezáltal egyrészről az orvoslás ún. kutatói szemléletébe is bepillantást nyertem, másrészt a parodontológiai (fogágybetegségekkel foglalkozó tudományág) szakismereteket sajátítottam el. Mivel gyakorlati szakmánk elméleti alapjai óriási fejlődésen mennek keresztül, 2004 óta számos hazai és nemzetköz tudományos konferencián vettem részt, melyek folyamatos továbbképzést, friss tudást biztosítanak.

Fő szakterületem dentoalveolaris sebészként a foghúzás, foggyökerek eltávolítása, gyökércsúcs rezekció, a bölcsességfogak műtéti eltávolítása, implantátum (műgyökér) beültetés, csontpótlás.

Szájsebészeti team tagjaként nagyobb állcsonthiányok műtéti megoldásában (pl: csípőcsontból), dysgnath műtétekben (állcsontok előre vagy hátra vitele) veszek részt heti rendszerességgel.

Bár szakirányom a szájsebészet, diplomám megszerzése óta általános fogorvosként fogpótlásokkal, konzerváló fogászattal (tömések, gyökérkezelés) is foglalkozom.

Szakterületem: ambuláns szájsebészet, fogászati implantátumok, implantációs csontpótlás, implantációs fogpótlás

Dr. Záhonyi Balázs interjúja

Mi vonzotta a fogászat felé? 

Túl a szakmai kihívásokon és megoldandó feladatokon, nagyon jó érzéssel tölt el, ha a páciensek részéről pozitív visszajelzést kapok. Mindig tudatában vagyok annak, milyen felelősség van a kezemben, amikor egy ember rám bízza magát, illetve fogazatát. Mindent megteszek azért, hogy ennek a megelőlegezett bizalomnak eleget tegyek

Egy komolyabb szájsebészeti műtét után is azonnali a visszajelzés? 

A szájsebészeti beavatkozásoktól nagyon szoktak tartani az emberek. Ha sikerül megnyernem a bizalmukat a kellő és alapos felvilágosítással, a feszültség kisebb, és a műtét utáni kellemetlenségeket is könnyebben viselik, de legalábbis felkészülnek rá.

Jó érzéke van az emberek megnyugtatására? 

Remélem, hogy igen… Igyekszem megtalálni azt a módszert, ami beválik. Sokan igénylik a részletes magyarázatot, hogy tudják, mi fog történni velük. De olyanok is vannak, akik minél hamarabb túl akarnak esni rajta – ilyenkor nem beszélek sokat.

Megesett már, hogy egy saját páciense ajánlására jött valaki Önhöz?

Igen, hiszen így tud felépülni egy fogászati praxis. Ez egyébként a legbiztosabb jele annak, hogy jól végzem-e a munkámat: Itt, az Uniklinik Fogászaton például, gyakran magát a fogászatot ajánlják egymásnak az emberek, így előfordul, hogy úgy érkezik valaki hozzám, a szájsebészhez, hogy a barátja ide járt fogszabályozásra, és maximálisan elégedett volt.

Ezek szerint az Uniklinik Fogászaton jó a szakorvosi közösség?

Igen, ráadásul itt az orvosok nem az egyéni érdekeiket nézik, hanem a betegét. Ha valamelyikünk szakmailag indokoltnak találja, hogy kollégához irányítsa a páciensét, akkor megteszi.

Akkor előfordulhat, hogy több fogorvosa is lesz a pácienseknek?

Igen. És ez így van jól. Régen az emberek általában egy fogorvoshoz jártak, aki a legjobb tudása alapján, de egyedül orvosolta a problémákat. Ma már specialisták vannak, akik ideális esetben egy helyen dolgoznak, hogy ne kelljen a páciensnek átutaznia a városon, ha a fogorvos például szájsebészhez irányítja.

Volt olyan esete, amelyikre a mai napig jól emlékszik?

Évekkel ezelőtt, mikor még kórházban dolgoztam, az ügyeletre beállított egy idősebb úr. Öngyilkosságot akart elkövetni: gázpisztollyal szájba lőtte magát. Csúnya seb keletkezett a szájüregében, a nyelve hosszában felszakadt, de komolyabb baja nem esett. Kihívást jelentett, hogy szépen rendbe tegyen, de nem csak ezért maradt meg az emlékezetemben. Egy jogi nyilatkozatot kellett fogalmaznom, hogy amíg a kórházban marad, már nem fog öngyilkosságot megkísérelni.

Ez jogilag kötelező?

Igen, különben a pszichiátriára kellett volna átvitetni. Az eset rávilágít arra, hogy a fogorvosoknak is kell valamennyit konyítaniuk a joghoz, hiszen az ehhez hasonló esetekben tudniuk kell, mit kell csinálni, ha el akarják kerülni a későbbi kellemetlenségeket.

Milyen problémákkal fordulhatnak Önhöz az emberek?

Általános fogorvos is vagyok, így szinte bármivel. Szájsebészként a foghúzástól a csontpótló műtétekig sok minden tartozik a feladatkörömbe.

A bizalom az élet minden területén fontos az Ön számára?

Természetesen. Boldog párkapcsolatban élek.Van egy gyönyörű kislányunk, Zorka.