Fogászati esettanulmányok

Implantacio Implantacio White

Implantációs esetek

Femkeramiakoronak Femkeramiakoronak White

Esztétikus koronák

Konzervalo Konzervalo White

Konzerváló fogászat

Fogszabalyzo Fogszabalyzo White

Fogszabályozó

All On 6 Teljes Rehabilitáció Fém Kompozit Híd

All-On-6: Csavarozható fém-kompozit híd 6 implantátumon – Teljes rehabilitáció

Mivel keresett meg bennünket a páciens?
A páciens évek óta teljes foghiánnyal küzdött és kivehető fogsort hordott. Nagyon szeretett volna fix megoldást, de mivel sok idő telt el a fogak elvesztése óta, tartott tőle, hogy az implantáláshoz nem rendelkezik megfelelő csontállománnyal.
Diagnózis és javasolt kezelés:

A CT felvételt és szájvizsgálatot követően, orvos csapatunk az All-on-6 megoldás javasolta, állkapcsonként 6-6 implantátum behelyezéssel, amikre csavarozható fém-kompozit hídprotézis került. A felső állkapocs implantálásához kétoldali sinus-liftre volt szükség. 
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
A felső állkapocs implantálásához kétoldali sinus-liftre volt szükség, emiatt az implantátumok behelyezése és a végleges hídprotézisok átadása között 6 hónap gyógyulási idő telt el. A gyógyulási időszak alatt a páciens a korábban is használt kivehető protézisét hordta.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Záhonyi Balázs Dr. Holman Ágnes
Csavarozható Fém Kompozit Híd 6 Implantátumon

All-On-6: Csavarozható fém-kompozit hídprotézis 6 implantátumon – Felső állcsont

Mivel keresett meg bennünket a páciens?
67 éves hölgy páciensünk mind esztétikai mind funkcionális megoldást szeretett volna régóta elhúzódó fogászati problémájára. 
Diagnózis és javasolt kezelés: 
Végül az alsó állkapcson elegendő volt egy professzionális fogtisztítás, a felső állcsontra pedig a meglévő fogak eltávolítását követően fix megoldást javasolt orvos csapatunk, 6 implantátum behelyezésével. A nem megfelelő csontállomány miatt kétoldali sinus-liftre volt szükség. 
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
A nem megfelelő csontállomány miatt kétoldali sinus-liftre volt szükség, így a megfelelő csontosodásához 6 hónap gyógyulási időre volt szükség, amely idő alatt a páciens egy ideiglenes kivehető fogsort viselt.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Záhonyi Balázs
Porcelán Leplezésű Cirkónium Korona Implantátumon

Porcelán leplezésű cirkónium korona implantátumra

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
Fiatal páciensünk egy balesetben veszítette el az egyik frontfogát, ezt szerette volna pótolni. 
Diagnózis és javasolt kezelés: 
Orvos csapatunk a hosszútávú, egyben esztétikus megoldás érdekében az implantátummal történő fogpótlás mellett döntött, amire a gyógyulási időt követően porcelán leplezésű cirkónium korona került. 
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
Annak érdekében, hogy páciensünk hosszútávon elégedett maradjon az új mosolyával, a kezelőorvos végül a szomszédos nagymetsző fogra is magas esztétikájú porcelán leplezésű cirkónium koronát javasolt.

Kezelőorvos(ok):

Dr.Dr. Sass Tamás
All On 6 Pótlás Smart Guide Sebészeti Sablonnal

All-on-6 pótlás Smart-Guide sebészeti sablonnal

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
68 éves páciensünk a hiányzó rágófogait szerette volna pótolni, valamint meglévő fogai és régi hídja mobilitása miatt  keresett fel minket. 
Diagnózis és javasolt kezelés: 
A meglévő fogak állapota és mobilitása miatt orvos csapatunk az All-on-6 megoldást javasolta páciensünknek, amikor is állcsontonként 6-6 implantátumra rögzítjük a csavarozható hídprotézist.
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
A meglévő fogak eltávolítása után, az implantátumok a Smart Guide sebészeti sablon segítségével kerültek behelyezésre, így ebben az esetben elkerülhető volt a csontpótlás. Ennek lényege, hogy az implantálást egy CT alapján megtervezett sablon segítségével végzi a szájsebész, így azok pontosan abba a pozícióba kerülhetnek beültetésre, ahová azokat a 3D felvétel alapján tervezte a szájsebész. Az implantálást követően négy hónapnyi gyógyulási idő után páciensünk megkaphatta a végleges csavarozható hídprotézist.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Jancsecz Péter Dr. Gilicze Alexandra
Cirkon Vazas Keramialeplezesu Hidpotlas

Cirkonvázas kerámialeplezésű hídpótlás saját fogakon

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
A páciens elégedetlen volt a felső frontfogak megjelenésével, illetve a hiányzó jobb felső kisőrlőfogát szerette volna pótolni. 
Diagnózis és javasolt kezelés: 
A szájvizsgálatot követően a kezelőorvos egy nyolctagú, cirkonvázas kerámialeplezésű hídpótlás elkészítését javasolta, ezt megelőzően pedig elvégezte a szükséges konzerváló kezeléseket, gyökérkezelést, töméscserét, illetve az üvegszálas csapok beragasztását. A javasolt híddal pótolható volt a hiányzó kisőrlőfog, valamint a frontfogak egységes megjelenése is biztosítható. 
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
A fogak előkészítése során nehézséget okozott a frontfogak szabálytalan elhelyezkedése, illetve az ínyszélig érő tömések jelenléte, de a végeredmény magáért beszél.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Nagy Ádám
Monolith Cikónium Frontkoronák

Full kontúr cirkón, más néven monolith cikónium koronák frontfogakon

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
Páciensünk mindennapi életét, mint munkahelyén, mind magánéleti szempontból  megkeserítik a front területen lévő fogai, melyek esztétikailag nagyon zavaróak.  Ezen felül stresszes életmódja miatt parafunkciós mozgások alakultak ki (csikorgatás és szorítás éjszaka és napközben is) melyeknek köszönhetően a felső front fogai letöredeztek, érzékenyek is. Elégedetlen a fogak tengelyállásával, helyzetével, hosszával és a gyökérkezelt fogai /bal felső nagymetsző és a jobb felső kismetsző) színe sötét, csúnya. Azonnali, tartós, könnyen tisztítható, kényelmes, fájdalommentes, tökéletes és fiatalokat meghazudtoló mosolyt szeretne. 
Diagnózis és javasolt kezelés: 
A páciensnek felső frontfogaira monolith cirkónium szólókoronák készítését javasoltuk. Ezen koronák minden, a Páciens által felállított feltételnek maradéktalanul megfelelnek: Magas esztétikai tulajdonságokkal bírnak, könnyen tisztíthatóak, Monolith - azaz nincs a koronán ráégetett leplezés - mely a sérülések esélyét minimálisra csökkenti. 
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
A parafunkciós mozgások miatt fontos szempont volt, hogy tartós megoldást találjunk. Kényelmesség és a többi fog ill. a temporomandibuláris ízület védelme érdelében egyéni értékű artikulátorban készült pótlást készítettünk, mely azt jelenti, hogy az individuális mozgáspályákat és értékeket is figyelembe vettük a munka készítésekor: arcívet használtunk és pozíciós harapások vettünk.


Kezelőorvos(ok):

Dr. Sápi Béla
Préskerámia Szólókorona

Préskerámia szólókorona

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
Hozzánk forduló páciensünk panasza a jobb felső nagymetszőjének hosszanti repedése, illetve annak elszíneződése volt. 
Diagnózis és javasolt kezelés: 
A kiindulási képen látható repedések általában csak a zománcba terjednek, azonban a röntgenfelvételen is láthatóan, ebben az esetben mélyebb a repedés. Jól látható továbbá a fog gyökércsúcsa körüli sötét folt, amely gyulladásos elváltozás jelenlétére utal. 
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
Dr. Nagy Ádám gyulladás megszüntetése érdekében először kicserélte a gyökértömést a fogban. A gyógyulást követően üvegszálas csapot ragasztott a fog gyökércsatornájába, hogy a koronai részen extra retenciót alakítson ki, mechanikailag megerősítve a csonkot. Végül préskerámia szólókorona készült a fogra, mely esztétikailag helyreállította a fog megjelenését, és a korona körkörös stabilizáló hatásának köszönhetően lecsökkent a fog teljes szétrepedésének a veszélye.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Nagy Ádám
Préskerámia Héj Mikroszkópos Gyökérkezelés

Préskerámia héj és mikroszkópos gyökérkezelés

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
Páciensünk sportolási szokásai jelentették fogászati problémáinak az okát. Szemből érő ütéseknek köszönhetően a fog egy darabja letört, ezen esztétikai problémára kért megoldást. 
Diagnózis és javasolt kezelés: 
A fogakat szemből érő ütések jelei jól megfigyelhetőek a frontfogakon: A jobb felső nagymetsző koronájából nagyobb darab letört, illetve az egyik alsó metsző több árnyalattal sötétebb, mint a többi, ugyanis elhalt. Utóbbira egyértelmű bizonyíték, hogy a röntgenfelvételen látható módon, a bal alsó középső metszőfog gyökércsúcsa körül sötét folt található, ami gyulladásra utal. 
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
Ennek megszüntetése érdekében a fog gyökérkezelésére került sor mikroszkóp segítségével első lépésként. A sikeres gyökérkezelést jelzi, hogy a második röntgenen láthatóan a gyulladás meggyógyult, a sötét folt eltűnt. A fog elszíneződésének megszüntetése céljából belső fehérítést alkalmaztunk, mely során a gyökérkezelés miatt kialakított belső üregbe helyezünk fehérítő anyagot, majd azt lezárjuk tömőanyaggal, így a páciens számára biztonságos az eljárás, hiszen a fehérítő anyag végig a fog belsejében marad. A fehérítő anyagot 2 hetente cseréljük a kívánt árnyalat eléréséig. Ebben az esetben ez 2 alkalmat jelentett. A letört felső nagymetsző helyreállításához préskerámia héj elkészítését választottuk, ugyanis kiváló esztétikai tulajdonságain túl, ez a restaurátum ellen fog állni a jövőben is valószínűsíthető mechanikai behatásoknak. A kezelés végén egyéni sport fogvédő sínt készítettünk fogtechnikai laboratóriumban, a további fogsérülések elkerülése érdekében, hiszen az elkészült héj védelmén túl az ép fogak megóvása is nagyon fontos számunkra.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Nagy Ádám
Full Kontúr Cirkón Körhíd

Mosolymegújítás Full Kontúr Cirkón Körhíddal

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
A páciens a felső frontfogainak esztétikájával volt elégedetlen. Így ennek a régiónak a rehabilitációjával szerette volna elkezdeni a kezelést.
Diagnózis és javasolt kezelés: 
A valószínűsíthető fogcsikorgatás miatt a felső állcsont front-, illetve premoláris és moláris fogainak esztétikai korrekciójára egy 14 tagú monolitikus cirkón, vagy más néven full kontúr cirkón körhíd elkészítését javasola orvos csapatunk.
Hogyan zajlott a beavatkozás?
Néhány fog esetén a javasolt konzerváló kezelések, gyökérkezelések és üvegszálas csapok behelyezését követően történt meg a híd végleges beragasztása. A full kontúr cirkón híd mind esztétikailag, mind pedig funkciónálisan hosszú távú megoldást nyújthat páciensünknek, akit visszavárunk az alsó fogak koronázására is.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Molnár Katalin Dr. Balogh Brigitta
Monolitikus Cirkón Körhíd Saját Fogakon

Full kontúr, vagy más néven monolitikus cirkón körhíd saját fogakon

Mivel keresett meg minket a páciens?
A páciens elégedetlen volt a felső állkapocs fogainak esztétikájával, illetve az alsó és felső foghiányait szerette volna pótoltatni.
Diagnózis és javasolt kezelés: 
Az alsó állkapocs premoláris és moláris régiójának foghiányait 3 implantátum behelyezésével leht kezelni, a felső fogsor rendezésére pedig egy 14 tagú monolitikus cirkon körhíd elkészítését javasoltuk.
Hogyan zajlott a beavatkozás?
Az alsó állkapocs csontjának minősége lehetővé tette az implantálást, csontpótlásra nem volt szükség. Ezzel egyidőben, a felső állkapocs meglévő fogainak előkészítése után, a páciens megkapta a felső monolitikus cirkon körhídját. A megfelelő csontosodás érdekében 4 hónapnyi gyógyulási idő után, az alsó állkapocsba elhelyezett implantátumokra a koronákat el tudtuk készíteni.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Jancsecz Péter
Torlódott Fogak Kezelése Esztétikus Fémmentes Koronákkal

Torlódott fogak kezelése esztétikus, fémmentes koronákkal

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
A páciens a felső állcsont frontfogainak esztétikáján szeretett volna javítani, torlódott fogait szerette volna rendezettebbé, szavályosabbá tenni, hosszadalmasabb fogszabályozó kezelés nélkül. 
Diagnózis és javasolt kezelés:
Bár a legideálisabb megoldás orvos csapatunk szerint a fogszabályozás lett volna ebben az esetben, természetesen megértettük és elfogadtuk a páciens kérését, aki semmiképp sem szeretett volna belefogni egy ilyen hosszadalmas kezelésbe. A kezelőorvos a szájvizsgálatot követően full kontúr cirkón, más néven monolitikus cirkón esztétikus koronákat javasolt a felső 6 frontfogra, az egységes megjelenés érdekében.
Hogyan zajlott a beavatkozás? 
A szabálytalan elhelyezkedésű frontfogak előkészítése igazi kihívás elé helyezte a kezelőorvost, de az eredmény magáért beszél. Páciensünk mosolya igazán elégedett volt a végleges beragasztást követően.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Balogh Brigitta
Mosolymegújítás Porcelán Leplezésű Kobalt Króm Koronákkal

Mosolymegújítás porcelán leplezésű kobalt-króm koronákkal

Mivel keresett meg bennünket a páciens? 
60 éves hölgy páciensünk régi, már nem túl esztétikus koronáit szerette volna lecseréltetni, illetve az alsó állkapocs moláris régiójában lévő foghiányait pótoltatni. 
Diagnózis és javasolt kezelés:
A CT felvételt, illetve a szájvizsgálatot követően elkészült a komplett kezelési terv. Az alsó foghiányokat lehetséges  volt implantátumokkal pótolni, ehhez megfelelő csontállomány állt rendelkezésre. Az alsó és felső állkapocs teljes rehabilitációját az implantátumokra illetve saját fogakra készített porcelán leplezésű kobalt-króm koronák és hidak tették lehetővé. 
Hogyan zajlott a beavatkozás?  
Az implantátumok behelyezését négy hónap gyógyulási  idő követte, ami alatt megtörténtek a szükséges konzerváló kezelések és a régi, inkorrekt gyökértömések cseréi. A végleges koronák és hidak elkészüléséig a páciens ideiglenes koronákat kapott. A teljes rehabilitáció végleges eredménye önmagáért beszél.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Kovács Kitti Dr. Záhonyi Balázs
Gyökértöméscsere Préskerámia Szólókorona Saját Fogra

Gyökértömés csere és préskerámia szólókorona saját fogra

Mivel keresett meg minket a páciens? 
A páciens panasza a jobb felső nagymetszőjének hosszanti repedése, illetve annak elszíneződése volt. A kiindulási képen látható repedések általában csak a zománcba terjednek, azonban a röntgenfelvételen is láthatóan, ebben az esetben mélyebb volt a repedés. Jól látható továbbá a fog gyökércsúcsa körüli sötét folt, amely gyulladásos elváltozás jelenlétére utal.
Diagnózis és javasolt kezelés:
A fogra préskerámia szólókoronát javasolt a kezelőorvos, mellyel egyrészt esztétikailag sikerülhet helyreállítani a fogat, másrészről pedig a korona körkörös stabilizáló hatásának köszönhetően lecsökkenti a fog teljes szétrepedésének a veszélyét.
Hogyan zajlott a beavatkozás?
A gyulladás megszűntetése érdekében először a gyökértömést cserélte ki a kezelőorvos a fogban. A gyógyulást követően üvegszálas csap került a fog gyökércsatornájába, hogy a koronai részen extra retenciót alakítsunk ki, mechanikailag megerősítve a csonkot. Az esztétikus korona csak ezután készülhetett a fogra. 

Kezelőorvos(ok):

Dr. Nagy Ádám
Esettanulmany Mikroszkopos Gyokerkezeles 01

Mikroszkópos gyökérkezelés

Mivel keresett meg minket a páciens?

Páciensünk a jobb felső hatos, tehát első nagyőrlő fogának fájdalmával kereste fel rendelőnket. A szájvizsgálat, és a panoráma röntgen megtekintése után hamar egyértelművé vált, hogy sajnos egy nagyobb szuvasodás okozza a nem múló panaszokat. Amikor a szuvas rész eléri a fogbelet, az idegszövet gyulladással reagál. Ez gyakran kínzó fájdalommal társul.

Kezelési terv:

A fogbél ilyen fokú gyulladása esetén a gyökércsatornák tisztítása, majd gyökértömés készítése az egyetlen fogat megtartó beavatkozás. Ennek jelenleg elérhető, legmagasabb sikerarányt felmutató technikája az úgynevezett mikroszkópos gyökérkezelés. Ennél az eljárásnál minimum 12,5x nagyításon dolgozunk, így az összes csatornát könnyű szerrel megtalálhatjuk. Sajnos nagyítás nélkül gyakran előfordul, hogy a felső nagyőrlők 4. csatornáját nem látja a kezelőorvos (képen fekete nyíllal jelöltük), így azt nem is tisztítják ki. Ez a továbbiakban krónikus gyulladást okozhat a gyökércsúcson, és akár fogvesztéshez is vezethet.

Hogyan zajlott a kezelés?

A kezelést egy ülésben végeztük, mind a négy csatorna feltágítása után egy úgynevezett „öblítési protokoll” következett, ahol egy fertőtlenítő hatású vegyszer gondoskodik arról, hogy a csatorna-rendszerben ne maradjanak baktériumok, amik a későbbi krónikus gyulladást előidézhetik. Annak érdekében, hogy ezekkel a vegyszerekkel közvetlenül ne érintkezzen a páciens, egy gumilepedővel elválasztjuk a fogat a szájüregtől, ezt nevezzük kofferdamnak. (A fényképeken ez adja a zöld hátteret.)
Az alapos tisztítást követően pedig gyökértömő anyaggal töltjük fel a csatornákat, majd egy kis tömőanyaggal zárjuk le őket.
A fog koronai részének helyreállítása.
Már gyökérkezelt, nagy szuvasodással rendelkező rágófogak esetében a koronai rész helyreállítását úgynevezett inlay/onlay pótlással javasoljuk, hogy a fog hosszú ideig ellenálló legyen a rágóerővel szemben. Egy másik alkalommal ez a pótlás is elkészült az érintett fogra.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Kovács Kitti
Fogszabályozós Esettanulmány 01

Gyermek fogszabályozás bioprogresszív elveket követve

Mivel keresett meg bennünket a páciens?

10 és fél éves fiú páciens szüleivel jelentkezett rendelőnkbe, azzal a kéréssel, hogy biztosítsuk fogazatának optimális növekedését.

Diagnózis és javasolt kezelés:

Felső állcsont szűkület miatt az alsó állcsont fejlődése akadályozott volt.

Hogyan zajlott a beavatkozás? 

Mivel fiatal és fejlődésben lévő szervezetről van szó, kivehető készüléket ajánlottunk, abból is Trainert indikáltunk. A készüléket napi használatban 2 évig hordta, aminek köszönhetően a fogívek szélesebbek lettek, illetve az alsó állcsont előre tudott növekedni. A fogváltás során részlegesen majd teljesen felkerült a fém rögzített fogszabályozó készülék a felső majd 6 hónappal később az alsó készülék is. A páciens a kezelés utolsó hónapjaiban intermaxilláris gumikat használt a harapásának végleges összeállításához. 

A szép eredmény magáért beszél, még ha kicsit sok időnek is tűnik, de ez mind a bioprogresszív elveket követve, lágy erőkkel dolgozva elérhető, ha a kis páciens időben kerül ellátásra.  

Kezelőorvos(ok):

Dr. Opyakin Viktor
Fogszabályozós Esettanulmány 02

Fogszabályozás orthognath műtéttel


Mivel keresett meg bennünket a páciens?
Páciensünk egy 47 éves hölgy, aki sosem volt megelégedve a fogai helyzetével és harapásával. A képen is látható, hogy a harapási síkok a két fogsornál nem egyeznek, ezt nyitott harapásnak nevezzük.

Diagnózis és javasolt kezelés:

A pácienssel átbeszélve lehetőségeit és az alternatívakat, orthognath műtéti tervet készítettünk. Miért döntöttünk így? Elsősorban mert az elemzések és szimulációk szerint egy tökéletes, már szinte tankönyvi eredményt lehetett elérni.

Hogyan zajlott a beavatkozás? 
Mit is jelent az orthognath műtét? A gyakorlatban valamelyik állcsont vagy mindkettő, sebészi átvágása és egy előre megtervezett helyzetben való újra rögzítése. Természetesen ezek első olvasatra ijesztőnek és furcsának tűnnek, de bizonyos esetekben az egyetlen megoldás egy stabil és szép eredmény eléréséhez.  Az eljárás több szakorvos közös munkáján alapul. Akár protetikus, konzerváló fogszakorvos, fogszabályozó szakorvos, maxillo-facialis szájsebész, plasztikai sebész közreműködését is igényelheti.

Az eredmény? Nos, nincs mit hozzá fűzni, magáért beszél.

Kezelőorvos(ok):

Dr. Opyakin Viktor